Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường trung học

Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường trung học

Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường trung học

“Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) là một bộ phận của quá trình giáo dục ở trường phổ thông. Đó là những hoạt động đuợc tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa trên lớp. HĐGDNGLL là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực hành, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin ở học sinh. HĐGDNGLL là con đường quan trọng hình thành và phát triển nhân cách cho các em”

1. Mục tiêu, vị trí, vai trò và ý nghĩa của chương trình HĐGDNGLL 
                Theo tác giả Nguyễn Sinh Huy và theo các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên về HĐGDNGLL thì mọi hoạt động giáo dục được tổ chức trong nhà trường phổ thông đều nhằm thực hiện mục tiêu hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, giúp học sinh lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học, rèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo cần thiết, phát triển tư duy sáng tạo và nhân cách.

 •   - HĐGDNGLL có một vị trí rất quan trọng trong hoạt động giáo dục.
 •  -   Là môn học bắt buộc được qui định trong kế hoạch giáo dục ở trường phổ thông nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục đề ra.
 •  -    Là một bộ phận hữu cơ của hệ thống hoạt động giáo dục ở trường phổ thông. Nếu tổ chức có hiệu quả, HĐGDNGLL sẽ giúp gắn liền nhà trường với đời sống xã hội, góp phần phát huy vai trò của các lực lượng giáo dục trong nhiệm vụ giáo dục.

        Quá trình giáo dục không những được thực hiện qua các hoạt động giáo dục trên lớp mà còn qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Thực tế, học sinh phổ thông ngày nay có những bước phát triển nhảy vọt về thể chất và tinh thần. Các em mạnh dạn hơn, suy nghĩ táo bạo hơn, có nhu cầu mới hơn, đặc biệt là nhu cầu về hoạt động. Mặc dù hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo, song nội dung và tính chất học tập ở lứa tuổi này khác nhiều so với trước đó. Nó đòi hỏi ở các em tính năng động, độc lập và tư duy logic cao hơn. Những yêu cầu đó vừa phải thực hiện trong hoạt động học tập, vừa phải được cụ thể hóa trong các hoạt động tập thể. Việc tổ chức HĐGDNGLL với những hình thức đa dạng do học sinh quản lí và điều khiển có vị trí rất quan trọng ở lứa tuổi này. Đây là hoạt động không thể thiếu, có tác dụng thiết thực đối với việc hình thành và phát triển nhân cách của các em.
           -   HĐGDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo dục trong nhà trường phổ thông, nó giữ vai trò quan trọng trong trong quá trình giáo dục toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục đề ra.
          - HĐGDNGLL là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, diễn ra trên bình diện rộng. HĐGDNGLL tạo môi trường gắn lí luận với thực tiễn. Trong HĐGDNGLL học sinh có điều kiện sử dụng kiến thức, kinh nghiệm tri thức đã học, khắc sâu kiến thức, mở rộng vốn hiểu biết, hình thành kỹ năng, kỹ xảo, kích thích sự phát triển tư duy.
         - HĐGDNGLL là môi trường rèn luyện phẩm chất, nhân cách, tài năng, thiên hướng cá nhân, hình thành các mối quan hệ giữa con người với đời sống xã hội, với thiên nhiên và môi trường sống. Các hoạt động thực tiễn về khoa học kĩ thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí…cùng tập thể có tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới đời sống tình cảm của các em. Có thể nói HĐGDNGLL là môi trường tốt cho việc phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, là điều kiện tốt nhất để các em phát huy vai trò chủ thể, chủ động, sáng tạo trong quá trình rèn luyện và học tập, góp phần hình thành tình cảm và niểm tin đúng đắn ở các em.
        - HĐGDNGLL tạo điều kiện để học sinh hòa nhập vào cuộc sống xã hội. Khi tham gia các HĐGDNGLL, các em được hòa mình vào sự vận động chung của đời sống xã hội phong phú phức tạp và sôi động. Chính HĐGDNGLL đã bước đầu đặt học sinh trước những vấn đề của thời đại, của xã hội, của đất nước cũng như những thách thức thực tiễn mà các em sẽ phải tiếp cận và đối mặt…Từ thực tế đó các em hiểu được sâu sắc hơn sự cần thiết phải chuẩn bị cho mình hành trang để đảm đương trách nhiệm làm chủ bàn thân, chủ nhân tương lai của đất nước, của xã hội đang ngày càng phát triển.
         - Mục tiêu của chương trình HĐGDNGLL đặt ra là:
                + Về nhận thức: Giúp học sinh nâng cao hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc, hiểu và tiếp thu các giá trị tốt đẹp của nhân loại; củng cố, bổ sung, nâng cao và mở rộng kiến thức đã được học trên lớp; có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, nhà trường và xã hội; có ý thức lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân.
                + Về kỹ năng: Giúp học sinh củng cố vững chắc các kỹ năng cơ bản đã được rèn luyện từ những lớp trước, trên cơ sở đó tiếp tục rèn luyện và phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực giao tiếp, năng lực thích ứng, năng lực tự hoàn thiện, năng lực tổ chức quản lí, năng lực hoạt động chính trị-xã hội, năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh …
               + Về thái độ: Bồi dưỡng cho các em nhân sinh quan, thế giới quan khoa học để từ đó có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân và đấu tranh tích cực với những biểu hiện sai trái của người khác, của bản thân để hoàn thiện mình; biết cảm thụ và đánh giá đúng cái đẹp trong cuộc sống.
2. Sự phân bố thời lượng và nội dung chương trình HĐGDNGLL
    - Thời lượng
               + Theo “Kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông”. Trong 1 tháng, bên cạnh các môn học cụ thể còn có các hoạt động khác, trong đó có 4 tiết HĐGDNGLL và 2 tiết họat động tập thể.
              + Theo theo tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của tác giả Từ Đức Văn      [31, tr.10] thì “HĐGDNGLL được qui định thực hiện vào tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp cuối tuần và 4 tiết hoạt động trong một tháng”.
     - Nội dung chương trình
             + Theo các sách giáo viên và các tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện HĐGDNGLL [8, 9, 10, 11], chúng ta thấy rằng HĐGDNGLL ở trường phổ thông có nội dung phong phú và tập trung vào 6 vấn đề lớn như sau:
            + Lẽ sống của thanh niên trong giai đoạn CNH – HĐH đất nước.
            + Tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình.
            + Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
            + Truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng, bảo vệ di sản văn hóa.
            + Thanh niên với vấn đề lập thân, lập nghiệp.
            + Những vấn đề có tính nhân loại như: bệnh tật, đói nghèo, dân số, môi trường, giáo dục và phát triển, hòa bình, hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc.
           + Nội dung của HĐGDNGLL được cấu trúc theo các chủ đề. Ở trường THCS, mỗi chủ đề hoạt động thường gắn với một ngày kỉ niệm hoặc sự kiện lớn trong tháng. Ở trường THPT, mỗi tháng là một chủ đề hoạt động. Tuy các chủ đề không gắn trực tiếp với các ngày lễ nhưng vẫn mang tính kế thừa. Để phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện học tập, rèn luyện của học sinh trong 9 tháng của năm học và 3 tháng hoạt động hè, nội dung HĐGDNGLL được cụ thể hóa thành 10 chủ đề :

 • Tháng 9: “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”
 • Tháng 10: “Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình”
 • Tháng 11: “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo”
 • Tháng 12: “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”
 • Tháng 1: “Thanh niên với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”
 • Tháng 2: “Thanh niên với lí tưởng cách mạng”
 • Tháng 3: “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”
 • Tháng 4: “Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác”
 • Tháng 5: “Thanh niên với Bác Hồ”
 • Tháng 6, 7, 8 – Chủ đề hoạt động hè: “Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”
 • + Chương trình HĐGDNGLL là một hệ thống cấu trúc mang tính chất đồng tâm, tịnh tiến. Tuy cùng chủ đề nhưng mức độ yêu cầu về nội dung của hoạt động giáo dục được phát triển phù hợp và có hiệu quả với đối tượng giáo dục ở cấp học, lớp học: từ dễ đến khó; từ đơn giản đến phức tạp, mức độ tổng hợp, khái quát tăng hơn.

3. Phương hướng đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL 
             Yêu cầu của  đổi mới phương pháp giáo dục phổ thông là phải “khuyến khích tự học”, phải “bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”. Vì vậy, trong tài liệu Bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10 trung học phổ thông [7, tr.59] đã đề cập tới phương hướng đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL với một số vấn đề cốt lõi như sau:

 • Các hình thức HĐGDNGLL cần phải đa dạng hóa, khắc phục tính đơn điệu, lập lại một vài hình thức quá quen thưộc với học sinh và gây ra sự tẻ nhạt, nhàm chán đối với các em. Để thực hiện phương hướng này cần phải cụ thể hóa ở những điểm sau:
 • Nắm chắc nội dung hoạt động của từng chủ đề ở từng tháng. Từ nội dung hoạt động của chủ đề tháng, giáo viên cụ thể hóa thành nội dung cho hoạt động của từng tuần, nhưng phải đảm bảo tính thống nhất và mối quan hệ chặt chẽ giữa các nội dung hoạt động của các tuần với nhau.
 • Lựa chọn các hình thức hoạt động phù hợp với nội dung và nên có sự thay đổi linh hoạt, chủ động.
 • Gắn đổi mới các hình thức hoạt động với đổi mới phương pháp tổ chứa HĐGDNGLL. Điều này thể hiện ở chỗ tăng cường tính chất tương tác, tính sáng tạo của học sinh khi tham gia vào hoạt động.
 • Đổi mới phương pháp HĐGDNGLL cần định hướng vào việc phát triển tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, khả năng hoạt động độc lập, khả năng tự đề xuất  và giải quyết vấn đề trong hoạt động cũng như khả năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các em. Nói cách khác đó là khả năng tự quản HĐGDNGLL của học sinh. Khả năng đó tạo điều kiện cho học sinh phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia và điều khiển hoạt động của tập thể. Không phải giáo viên nào cũng yên tâm để học sinh tự quản. Vì vậy đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL phải kiên quyết khắc phục tính áp đặt, bao biện làm thay học sinh.
 • Phải đưa học sinh vào những tình huống cụ thể với công việc được giao cụ thể.
 • Phát huy cao độ khả năng của đội ngũ cán bộ lớp, đồng thời khéo léo lôi cuốn mọi thành viên trong lớp cùng tham gia vào các khâu của quá trình hoạt động.
 • Đổi mới phưong pháp tổ chức HĐGDNGLL theo phương hướng tăng cường vận dụng thiết bị và phương tiện dạy học của các môn học.
 • Đánh giá hoạt động cần nhấn mạnh đến kĩ năng và hành vi, coi đó là yêu cầu cơ bản cần đạt được sau hoạt động. Đánh giá nhằm giúp học sinh tự nhận ra được những tiến bộ cũng như những tồn tại cần khắc phục trong quá trình tham gia hoạt động của bản thân. Như vậy, học sinh được chủ động tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.
 • Một số phương pháp tổ chức HĐGDNGLL

           Các phương pháp tổ chức HĐGDNGLL đều cần có sự phối hợp phương pháp giáo dục với phương pháp dạy học sao cho phù hợp với nội dung hoạt động một cách linh hoạt và sáng tạo.
           - Phương pháp thảo luận
Thảo luận là một dạng tương tác nhóm đặc biệt mà trong đó, các thành viên cùng giải quyết một vấn đề và cùng quan tâm nhằm đạt tới một sự hiểu biết chung. Thảo luận tạo ra một môi trường an toàn cho học sinh kiểm chứng ý kiến của mình, có cơ hội để làm quen với nhau và để hiểu nhau hơn.
Thảo luận trong HĐGDNGLL là hoạt động trao đổi ý kiến giữa các em học sinh với nhau về một chủ đề nào đó.
          - Phương pháp đóng vai
          Đóng vai là phương pháp thực hành của học sinh trong một số tình huống ứng xử cụ thể nào đó trên cơ sở óc tưởng tượng và ý nghĩa sáng tạo của các em.
Đóng vai rất có tác dụng trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử, do vậy mang tới cho các em cơ hội, môi trường rèn luyện các kĩ năng này.
         - Phương pháp giải quyết vấn đề
Thường được vận dụng khi học sinh phải phân tích, xem xét và đề xuất những giải pháp trước một hiện tượng, sự việc nảy sinh trong quá trình hoạt động.
Giải quyết vần đề giúp học sinh có cách nhìn toàn diện hơn trước các hiện tượng, sự việc nảy sinh trong hoạt động, trong cuộc sống. Để phương pháp này thành công thì vấn đề đặt ra phải sát mục tiêu của hoạt động và có tính thực tế và khi giải quyết vấn đề phải coi trọng nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng và tránh gây căng thẳng không có lợi cho học sinh.
         - Phương pháp giao nhiệm vụ
            Đây là phương pháp thường được dùng trong nhóm các phương pháp giáo dục. Giao nhiệm vụ là đặt học sinh vào vị trí nhất định buộc các em phải thực hiện trách nhiệm cá nhân.
Giao nhiệm vụ cũng là tạo cơ hội để học sinh thể hiện khả năng của mình và rèn luyện nhằm tích lũy kinh nghiệm cho bản thân cũng như phát triển tính chủ động sáng tạo của học sinh.
Để đảm bảo được thành công của hoạt động, khi giao việc cho các em, giáo viên cần chú ý tới tính phù hợp, vừa sức, rõ ràng.
        - Phương pháp diễn đàn
              Diễn đàn là dịp để học sinh trình bày quan điểm của mình về một vấn đề nào đó có liên quan tới bản thân và tập thể. Vì vậy, diễn đàn như một sân chơi, cơ hội cho nhiều học sinh có thể tự do nêu lên những suy nghĩ của mình, được tranh luận một cách trực tiếp với đông đảo bạn bè.
         - Phương pháp trò chơi
            Việc sử dụng trò chơi như một phương pháp tổ chức hoạt động giúp học sinh có điều kiện thể hiện khả năng của mình trong một lĩnh vực nào đó của đời sống tập thể ở nhà trường cũng như ở cộng đồng. Trò chơi cũng là dịp để học sinh tập xử lí những tình huống nảy sinh trong cuộc sống, giúp các em có thêm kinh nghiệm sống.
4. Phương pháp thiết kế các HĐGDNGLL 
          Theo các tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạochúng ta thấy rằng, có thể được thiết kế HĐGDNGLL theo 6 bước cơ bản sau:
Bước 1: Lựa chọn và đặt tên cho hoạt động
Mỗi chủ đề cần được tiến hành bởi nhiều hoạt động khác nhau tùy thuộc vào đối tượng học sinh. Tên của hoạt động cần đảm bảo một số yêu cầu:

 • Tên phải nêu rõ chủ đề, nội dung của hoạt động.
 • Tên phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác.
 • Tên phải tạo ấn tượng, gây sự hấp dẫn đối với học sinh.

           Tuy nhiên, theo chúng tôi tên của hoạt động cũng có thể được chính học sinh điều chỉnh cho phù hợp hơn với mối quan tâm, tính cách và sự dí dỏm của các em và của chính hoạt động cụ thể mà các em xây dựng.
Bước 2: Xác định mục tiêu của hoạt động
           Mục tiêu thể hiện sự định hướng của hoạt động.

 • Mục tiêu của mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu chung của chủ đề theo từng tháng.
 • Tùy thuộc vào nội dung, hình thức cụ thể của hoạt động và đối tượng học sinh mà đặt ra những mục tiêu riêng cho hoạt động.
 • Mục tiêu hoạt động cần được xác định một cách rõ ràng, cụ thể, có tính xác định và có thể lượng hóa được để dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá.
 • Các vấn đề về kiến thức, kỹ năng, thái độ hay tình cảm được mục tiêu hướng tới ít hay nhiều tùy thuộc vào hoạt động cụ thể.

Bước 3: Xác định nội dung và hình thức của hoạt động

 • Các căn cứ để xác định nội dung và hình thức của hoạt động: chủ đề của hoạt động, mục tiêu của hoạt động, điều kiện của hoạt động (về cơ sở vật chất của trường, lớp, năng lực và lứa tuổi học sinh, các lực lượng hỗ trợ…) , thời điểm diễn ra hoạt động.
 • Việc xác định nội dung và hình thức hoạt động cần đạt các yêu cầu:
 • Xác định nội dung phù hợp cho các hoạt động.
 • Liệt kê đầy đủ, cụ thể và có tính hệ thống những nội dung của hoạt động.
 • Lựa chọn hình thức hoạt động tương ứng, phù hợp sao cho có thể tạo nên sự hấp dẫn.
 • Trong bước này, theo chúng tôi, việc xác định nội dung và dự kiến hình thức hoạt động có thể được giáo viên chuẩn bị nhưng để hoàn thiện nó thì nên có sự tham gia ý kiến của học sinh. Việc này không những tạo thêm điều kiện cho các em phát huy tính chủ động và sáng tạo mà hơn nữa, sự tin cậy của thầy cô sẽ cho các em thêm tự tin, tạo thêm động lực và hứng thú khi tham gia hoạt động.

Bước 4: Chuẩn bị hoạt động  HS và GVcùng tham gia thực hiện việc chuẩn bị 

 • Giáo viên

          Giữ vai trò cố vấn nên khi dự kiến kế hoạch tổ chức hoạt động giáo viên cần chủ động, cụ thể và sáng tạo.

 • Dự kiến được nội dung công việc, tiến trình hoạt động, điều kiện, phương tiện cũng như các lực lượng hỗ trợ cho hoạt động.
 • Thông báo nội dung, yêu cầu, thời gian hoạt động và những dự kiến của mình cho HS.
 • Phân công nhiệm vụ cho cá nhân học sinh, nhóm.
 • Lên kế hoạch chi tiết cho việc chuẩn bị hoạt động.
 • Góp ý kiến hoặc đưa ra gợi ý cho HS trong quá trình thực hiện nếu cần.
 • Giúp học sinh giải quyết thắc mắc và gỡ bí trong những vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất, thí nghiệm hóa học…
 • Động viên và thúc đẩy HS hoàn thành trách nhiệm được giao đúng kế hoạch.
 • Nắm được nội dung, hình thức hoạt động của các nhóm khác trong hoạt động chung, cùng có sự kết hợp điều chỉnh để toàn bố chương trình hoạt động có tính thống nhất và gắn kế.
 • Hỗ trợ học sinh trong việc tìm và liên hệ với các lực lượng hỗ trợ.

            Rà lại nội dung, tiến trình hoạt động, thời gian hoạt động, xem xét tính hợp lí, khả năng thực hiện và kết quả cần đạt để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời và hoàn chỉnh bản “kế hoạch tổ chức hoạt động”.

 • Học sinh
 • Nắm mục đích, yêu cầu và nội dung của hoạt động từ GV.
 • Tham gia xác định hình thức hoạt động của nhóm.
 • Xây dựng nội dung cụ thể: kịch bản cho tiểu phẩm, các hoạt động chi tiết.
 • Phân công công việc và nhận sự phân công cùng kế hoạch chuẩn bị của từng cá nhân , từng nhóm cũng như toàn bộ hoạt động.
 • Góp ý cho  tên của hoạt động.
 • Tập dượt trình bày… 

Bước 5: Tiến hành hoạt động

 • Trong bước này, giáo viên tiếp tục giữ vai trò cố vấn, hỗ trợ học sinh thực hiện “kế hoạch hoạt động” đã được thống nhất và hoàn chỉnh ở bước chuẩn bị.
 • Hỗ trợ cán bộ lớp chỉ đạo thực hiện hoạt động theo đúng kịch bản.
 • Động viên, tin cậy để học cinh chủ động, tự giác tích cực, sáng tạo phát huy vai trò cá nhân trong hoạt động chung.
 • Động viên, cổ vũ nhằm duy trì không khí hoạt động sôi nổi, hứng thú nhẹ nhàng mà hấp dẫn.
 • Quan sát, theo sát hoạt động của học sinh, hỗ trợ các em giải quyết tình hưống nảy sinh hoặc điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) nhằm đạt mục đích hoạt động tốt nhất.
 • Học sinh hoàn toàn giữ vai trò chủ động trong bước này. Hoạt động cần được thực hiện theo đúng kịch bản đã chuẩn bị trong “kế hoạch hoạt động”. Mỗi học sinh sẽ thực hiện vai trò cá nhân của mình một cách chủ động tích cực và sáng tạo theo nhiệm vụ đã được phân công và chuẩn bị trong hoạt động chung.

              Trong bước này chúng tôi nhận thấy rằng, sự hoàn thành nhiện vụ của mỗi cá nhân học sinh là yếu tố quyết định tạo nên sự thành công của hoạt động. Có thể nói cụ thể về vai trò chủ động của học sinh trong bước này như sau:

 • Cán sự lớp, cán sự Đoàn có thể giữ vai trò của người chỉ đạo hoạt động hay người dẫn chương trình tùy theo hình thức của hoạt động.
 • Mỗi học sinh đều là những “diễn viên” tích cực và sáng tạo trong “vai diễn” tự nhiên của mình trước tập thể.
 • Kịch bản của hoạt động tuy có sự chuẩn bị trước, nhưng trong hoạt động cụ thể với các vai diễn tự nhiên của học sinh chắc chắn sẽ có những tình huống mới, những vấn đề phát sinh cần được giải quyết tức thời. Chính điều này tạo môi trường cho các em rèn luyện sự năng động, sáng tạo trong giải quyết tình huống và góp phần tạo thêm yếu tố bất ngờ hấp dẫn cho hoạt động.

Bước 6: Kết thúc hoạt động
             Đây chính là phần cuối cùng của hoạt động. Trong bước này học sinh vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ động hoàn toàn.
            Có nhiều cách kết thúc, giáo viên cần tư vấn cho học sinh lựa chọn cách kết thúc cho phù hợp với hình thức hoạt động đồng thời như một sự tiếp nối tự nhiên không khí vui vẻ sôi động của hoạt động. Cần tránh sự nhàm chán tẻ nhạt, chú ý việc để lại ấn tượng tốt đẹp về buổi hoạt động cho học sinh. Điều này chắc chắn sẽ góp phần nâng cao tính tích cực, tự giác của học sinh trong những hoạt động sau.
             Theo chúng tôi, những ý kiến tổng kết hoạt động của thầy cô giáo là rất cần thiết, giúp các em thấy được ưu, nhược điểm của hoạt động từ đó có thêm kinh nghiệm cho các hoạt động sau. Và quan trọng là những ý kiến đó của thầy cô sẽ có tác động cổ vũ, động viên rất nhiền đến hoạt động của các em.
5. Vai trò, nhiệm vụ và những yêu cầu đối với người giáo viên trong HĐGDNGLL
            Giáo dục hiện nay đang hướng tới sự đổi mới về phương pháp. Luật giáo dục điều 28.2, đã ghi “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, từng môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”.  Qua nghiên cứu tài liệu [15, tr.37à61; 10, tr46], chúng ta thấy rằng, trong sự đổi mới này, giáo viên không chỉ đơn giản là người truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động.

 • Vai trò của giáo viên trong HĐGDNGLL
 • Đại diện cho tập thể giáo dục của nhà trường quản lý giáo dục toàn diện một tập thể học sinh trong một hoạt động cụ thể ngoài giờ lên lớp.
 • Tổ chức tập thể học sinh hoạt động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mọi học sinh.
 • Là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xã hội trong và ngoài trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục.
 • Đánh giá khách quan kết quả rèn luyện của mỗi học sinh và tập thể.
 • Nhiệm vụ của giáo viên trong HĐGDNGLL
 • Nắm vững đường lối quan điểm, lí luận giáo dục đặc biệt là những phương pháp, nghệ thuật sư phạm để vận dụng vào việc tổ chức các hoạt động cụ thể.
 • Nắm vững mục tiêu giáo dục nhà trường , cấp học, lớp học, chương trình hoạt động của nhà trường trong năm học
 • Nắm chắc cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng của các tập thể, cá nhân trong mỗi hoạt động.
 • Nghiên cứu, phân tích để nắm vững đặc điểm, năng lực của đối tượng tham gia hoạt động
 • Lập kế hoạch chung cho hoạt động cả năm học
 • Thiết kế tổng thể và định hướng cho việc thiết kế hoạt động chi tiết, cụ thể của học sinh
 • Những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của giáo viên
 • Có phẩm chất yêu người, yêu nghề của một người giáo viên.
 • Có hiểu biết rộng và có năng lực sư phạm.
 • Có kiến thức chuyên môn vững vàng cùng những kiến thức thực tiễn, xã hội phong phú.
 • Có tinh thần học hỏi và đổi mới phương pháp giáo dục.
 • Có kỹ năng tổ chức hoạt động và ý thức rèn luyện, trau dồi kỹ năng này.
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 08 : 13
Năm 2021 : 3.917